Zásady ochrany súkromia

1. Všeobecné informácie

Rešpektujeme Vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov.

V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme vám mohli zaslať požadované informácie.

2. Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Osobné informácie môžu predstavovať napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov. V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad preto, aby sme vám mohli zaslať požadované informácie. Pokiaľ by sme vaše osobné údaje chceli používať na iný účel, budeme vás o tom informovať už pri zadávaní týchto údajov. Poskytnutím týchto údajov dávate svoj súhlas s použitím a sprístupnením osobných údajov na uvedený účel.

Tieto webové stránky nie sú určené osobám, ktoré ešte nedovŕšili vek vyžadovaný na legálnu konzumáciu alkoholu, , t.j. kedy je možné zakúpiť si alkohol v danej krajine, štáte, provincii alebo na území, z ktorého si prezeráte túto internetovú stránku. Pred vstupom na tieto webové stránky budete vyzvaní na zadanie vášho veku, pričom v zmysle platnej slovenskej legislatívy je prístup určený osobám starším ako 18 rokov. Naším zámerom nie je zhromažďovať osobné údaje o žiadnych osobách mladších 18 rokov. Preto ak zistíme, že nám boli poskytnuté osobné údaje akejkoľvek osoby pred dosiahnutím dospelosti, tieto údaje odstránime.

3. Poskytovanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám na obchodné alebo marketingové účely alebo na účely súvisiace s týmito webovými stránkami. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme vaše osobné údaje predávať, prevádzať ani poskytovať tretím stranám, ak to nebude nutné na splnenie vašej požiadavky alebo na iné súvisiace účely. Za žiadnych okolností nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

4. Súbory cookie a iné informácie bez identifikácie

Pri vašej návšteve týchto webových stránok môžeme automaticky zhromažďovať niektoré informácie neosobného charakteru. Môže sa jednať napr. o typ používaného internetového prehliadača, typ používaného operačného systému počítača, rýchlosť pripojenia alebo názov domény, z ktorej ste na naše stránky prišli. Takisto môžeme niektoré informácie ukladať vo vašom počítači vo forme súboru „cookie“ alebo podobného súboru. Ten môže slúžiť na zhromažďovanie ďalších informácií počas vašich návštev na našich webových stránkach – napr. ktoré časti stránky ste navštívili alebo ktorých aktivít na našich stránkach sa zúčastňujete. Tieto informácie môžeme využiť na prispôsobenie našich internetových stránok tak, aby lepšie zodpovedali vašim požiadavkám a preferenciám, ako aj na zlepšovanie našich výrobkov, služieb a marketingových programov. Informácie takto poskytnuté sú anonymné a nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu užívateľovi. Ak si napriek tomu neprajete takéto informácie poskytovať, môžete prostredníctvom väčšiny internetových prehliadačov ukladanie súborov cookie znemožniť, varovať pred ich uložením a už existujúce súbory cookie odstrániť z pevného disku vášho počítača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu . Používaním týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s použitím súborov cookie vo vyššie uvedenom rozsahu.

5. Bezpečnosť a presnosť

Bezpečnosť ale aj presnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sme zaviedli fyzické aj elektronické postupy na ich zaistenie. Prístup k týmto informáciám majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci. Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje a prajete si tieto údaje z našich záznamov vymazať alebo tieto údaje aktualizovať, obráťte sa prosím na našu manažérku firemnej komunikácie, ktorou je Miroslava Remenárová, na adrese miroslava.remenarova@topvar.sabmiller.com . Prosíme o pochopenie, že aktualizácia informácií môže nejakú dobu trvať.

6. Prenos údajov

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, budú uložené v krajine, v ktorej boli tieto informácie získané, prípadne môžu byť prenesené do Veľkej Británie. Osobné údaje zhromaždené v krajinách Európskej únie („EU“) nebudú bez vášho súhlasu prenesené mimo krajín EU.

7. Kontaktujte nás

V prípade otázok ohľadne bezpečnosti osobných údajov obráťte sa prosím na našu manažérku firemnej komunikácie, ktorou je Lucia Belanová, na adrese lucia.belanova@topvar.sabmiller.com .